O nama

DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU SALINOVEC

Društvo za športsku rekreaciju Salinovec ( u daljnjem tekstu Društvo ), je športska udruga koja pruža građanima svih uzrasta mogućnost da putem redovnog ili povremenog tjelesnog vježbanja ostvaruju interese i potrebe za aktivnosti koje doprinose čuvanju zdravlja, vitalnosti, razvoju stvaralaštva, podizanju radne i opće fizičke sposobnosti.

Društvo djeluje pod nazivom Društvo za športsku rekreaciju Salinovec. Skraćeni naziv je DŠR Salinovec. Sjedište Društva je u društvenim prostorijama u Salinovcu br. 17. Društvo djeluje na području Grada Ivanca i Varaždinske županije. Društvo je neprofitna pravna osoba i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske, Registar sportskih djelatnosti pri nadležnom tijelu državne uprave i Registru neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

Članovi Društva su kao sekcija djelovali od 1976. godine u Društvu za sportsku rekreaciju „Partizan“ Ivanec. Društvo je osnovano 12.04.1980. godine kao Društvo za sportsku rekreaciju “Partizan” Salinovec, a 1991 se konstituira kao njegov pravni slijednik u Društvo za športsku rekreaciju Salinovec. Društvo predstavlja i zastupa predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik.
Društvo je članica Zajednice sportskih udruga Grada Ivanca, Saveza sportske rekreacije Varaždinske županije i redovna članica Hrvatskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” Zagreb.

CILJEVI I DJELATNOST DRUŠTVA

– da podiže i omasovljuje tjelesnu kulturu svih građana na području gdje djeluje
– da kroz svestrane fizičke aktivnosti a prema sposobnostima članova, brine o očuvanju zdravlja i tjelesne sposobnosti građana.
– kod građana stvara naviku korištenja slobodnog vremena za razne oblike tjelesnih aktivnosti
– da gaji razne oblike društvenog i zabavnog života među članovima
– brine o kvalitetnim međuljudskim odnosima i stvaranju prijateljstva među članstvom
– da razvija demokratske odnose u vođenju društva
– brine o stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za ostvarivanje ciljeva društva.
Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je područje sporta.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:
– rekreacijom u prirodi kroz izlete, kupanje,logorovanje, pješačenjem, skijanjem, vožnjom bicikla i slično.
– Kroz grupe koje se slobodno opredjeljuju za jednu ili više sportskih aktivnosti.
– Planiranim ostvarivanjem rekreativnih aktivnosti u radnim sredinama, odmaralištima, kampovima, zimovalištima i dugim mjestima gdje građani borave.
– Organiziranjem raznih oblika sportsko rekreativnih natjecanja za sve uzraste, kao što su Seoske igre starih sportova.
– Kroz razne oblike sekcija organizirat aktivnosti za dobne skupine
– Kroz razna predavanja i poduke utjecati na mlade članove radi stjecanja navika bavljenje sportskom rekreacijom.
– Organizirat sportsko rekreativne aktivnosti iz programa Saveza za sportsku rekreaciju Varaždinske županije, Hrvatskog saveza za sportsku rekreaciju „ Sport za sve „, kao i aktivnosti Zajednice sportskih udruga Grada Ivanca.
Članom društva smatra se svaka osoba uključena u jedan od oblika aktivnosti, kao i druge osobe koje su upisane u registar Društva.
– Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način, a za svakog člana Društvo mora imati sljedeće podatke:
– – ime i prezime
– – OIB
– – datum učlanjenje
– – datum isključenja
– Popis članova mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov
– zahtjev.
– U Društvu nije dozvoljena rasna,nacionalna, vjerska, politička ni bilo koja druga diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Najznačajnije aktivnosti u kojima sudjeluju članovi društva su:

– Seoske igre Salinovec, koje su prvi puta organizirane 09.09.1984. godine, koje postaju tradicionalne i organiziraju se sve do danas, 05.06.2015. godine smo organizirali i 1. Dječje Seoske igra Salinovec 2015. Po našim igrama je nastao i Hrvatski festival sportske rekreacije na selu kojeg organizira Hrvatski savez sportske rekreacije „ Sport za sve „ na kojem Društvo sudjeluje od 1999. godine.
– Turnir u stolnom tenisu otvorenog i zatvorenog tipa
– Obilježavanje Svjetskog dana sporta
– Malonogometni turnir Dragutin Ribić – Riba kojeg Društvo organizira u čast prerano preminulom istaknutom članu Društva od 2013. Godine
– Bicikllijade „ Med skrajski bregi „ i biciklijade za odrasle
– Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana
– Obilježavanje Svjetskog dana pješačenja
– Pikado
– Sudjelovanje na Hrvatskom festivalu sportske rekreacije žena
– Turnir u kartanju bele
– Igre na vodi
– Igre na snijegu
– Krenimo u susret zdravlju
– Seoske igre u Poljani Biškupečkoj i u Gornjim Bogićevcima koje su nastale po našim igrama
– 06. i 07.06.2015. Društvo je organiziralo 1. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom
Osnovni cilj je da se za svakog nađe ponešto da se bavi sportskom aktivnošću, a time da se zdravije živi.

Izvršni odbor DŠR Salinovec