Redovna izborna i izvještajna sjednica Skupštine DŠR Salinovec

Datum objave: 28. 11. 2023.
Na temelju članka 13. Statuta Društva za športsku rekreaciju Salinovec, saziva se redovna izborna i izvještajna sjednica Skupštine Društva za športsku rekreaciju Salinovec za 09.12.2023. godine sa početkom u 19:00 sati u prostorijama Područne škole Tin Ujević Salinovec.
Na skupštinu se pozivaju svi članovi, simpatizeri i svi koji bi htjeli postati članovi Društva.
DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice Skupštine u 19:00 sati.
2. Izbor radnog predsjedništva ( predsjednika i dva člana )
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Izbor radnih tijela Skupštine
4.1. Verifikacijskog povjerenstva
4.2. Izbornog povjerenstva
4.3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
5. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva
6. Izvješće o radu Društva za 2023. godinu
7. Izvješće o financijskom poslovanju za 2023. godinu
8. Izvješće Nadzornog odbora
9. Rasprava o izvješćima i usvajanje izvješća
10. Razrješenje članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika, tajnika i blagajnika
11. Donošenje odluke o javnom ili tajnom biranju kandidata
12. Prijedlog izbornog povjerenstva kandidata za:
12.1. Izvršni odbor
12.2. Predsjednice/ka Društva
12.3. Potpredsjednice/ka ( tajnika ) Društva
12.5. Blagajnice/ka Društva
12.6. Nadzornog odbora
13. Izbor predloženih kandidata
14. Obraćanje novoizabranog predsjednice/ka Društva
15. Prijedlog osoba za zastupanje Društva i donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga ( čl. 28 i 29. )
16. Prijedlog osoba za potpisivanje financijske dokumentacije i donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga ( čl. 30. Blagajnica, predsjednik i tajnik )
17. Izbor likvidatora Društva ( čl.37. predsjednik )
18. Prijedlog i prihvaćanje programa rada i financijskog plana za 2024. godinu
19. Izmjene i dopine Statuta DŠR Salinovec
20. Riječ gostiju
21. Ostala pitanja: Na sjednici Skupštine će biti prikupljanje članarine od 5 eura za članove, djeca i studenti ne plaćaju članarinu samo se prijave da bi bili članovi.
Predsjednik DŠR Salinovec: Kruno Lepoglavec