Poziv studentima na volontiranje

Datum objave: 09. 2. 2023.

Poštovani studenti,

Društvo za športsku rekreaciju Salinovec poziva sve studente koji su voljni volontirati u DŠR Salinovcu da se jave. DŠR Salinovec će dati izraditi volonterske knižice i voditi evidenciju sati volontiranja i na kraqju predati izvješće o satima volontiranja.

Treba napomenuti da se prema broju sati volontiranja dobivaju dodatni bodovi prilikom javljanja za studenske stipendije.

Javiti se možete tajniku DŠR Salinovec Stjepanu Četrteku

Mob: 0915883857

E-mail: scetrtek@gmail.com ili dsrsalinovec@gmail.com