Redovna izborna i izvještajna sjednica Skupštine DŠR Salinovec

Datum objave: 12. 2. 2018.

DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU

SALINOVEC

Redovna izborna i izvještajna sjednica Skupštine DŠR Salinovec

 

Društvo za športsku rekreaciju Salinovec je u subotu 10.02.2018. godine održalo redovnu izbornu i izvještajnu sjednicu Skupštine Društva  u prostorijama stare škole u Salinovcu sa početkom u 18 sati, uz prisustvovanje natpolovične većine članova Skupštine. Sjednicu je otvorio tajnik Društva Stjepan Četrtek, pozdravio je sve prisutne, te je predložio radno predsjedništvo u sastavu: Stjepan Hudoletnjak predsjednik radnog predsjedništva, Ivana Lazar i Jasmina Varga članice radnog predsjedništva. Nakon što su izabrana radna tijela skupštine, izvješće o radu za 2017. g. podnio je predsjednik Društva Stjepan Hudoletnjak, dok je o financijskom poslovanju za 2017. godinu izvješće podnijela Ivana Lazar, izvješće Nadzornog odbora podnio je član Nadzornog odbora Kruno Poje. Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena.

Predsjednik radnog predsjedništva Stjepan hudoletnjak je dao na glasovanje prijedlog o razrješenju Izvršnog odbora, predsjednika , tajnika, blagajnika i Nadzornog odbora, koji su svi jednoglasno razriješeni svojih dužnosti. Predsjednik kandidacionog povjerenstva Nedeljko Lončar je predložio članovima Skupštine sljedeće kandidate:

 

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZVRŠNI ODBOR DŠR SALINOVEC:

 

 • Stjepan Hudoletnjak
 • Stjepan Četrtek
 • Kruno Lepoglavec
 • Nadica Miklošić
 • Ivana Lazar
 • Mladen Mudri Brežni
 • Josip Lukačić
 • Tomica Matučec
 • Nedeljko Lončar

Izvršni odbor je jednoglasno izabran.

Zatim je predsjednik kandidacionog povjerenstva predložio članove za ostale funkcije:

 

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA DŠR SALINOVEC:

 

 • Stjepan Hudoletnjak

 

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA TAJNIKA DŠR SALINOVEC:

 

 • Stjepan Četrtek

 

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA BLAGAJNIKA DŠR SALINOVEC:

 

 • Ivana Lazar

 

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA NADZORNI ODBOR DŠR SALINOVEC:

 

 • Jasmina Varga  – predsjednica nadzornog odbora
 • Kruno Poje – član nadzornog odbora
 • Dalibor Lončar  – član nadzornog odbora

Svi kandidati su jednoglasno izabrani

Nakon toga razmotren je i usvojen program rada i financijski plan za 2018. godinu.

Od gostiju članovima Skupštine su se obratili dogradonačelnik grada Ivanca Branko Putarek, predsjednik Saveza  sportske rekreacije varaždinske županije Velimir Čić, Boris Gotal tajnik Zajednice sportskih udruga grada Ivanca, predsjednik DŠR Lančić – Knapić Vinko Harjač, predsjednik DŠR Gornji Bogićevci Damir Kozman i predsjednik DVD-a Salinovec Matija Štebih, koji su pozdravili sve prisutne pohvalili rad Društva, te mu zaželjeli puno uspjeha u daljnjem radu.

Druženje se nastavilo do kasnih jutarnjih sati uz muzički sastav.

 

U Salinovcu, 10.02.2018. godine.

 

 

Tajnik DŠR Salinovec

Stjepan Četrtek