4. Zatvoreni stolnoteniski turnir salinovečkog kraja „ Pet strana svijeta „

Datum objave: 01. 2. 2018.
  1. Zatvoreni stolnoteniski turnir salinovečkog kraja

„ Pet strana svijeta „

Subota, 03.02.2018.g. u dvorani Područne škole u Salinovcu

Turnir za članove Društva i NEPROFESIONALCE  sa područja Salinovca, Ivanečkog Vrhovca, Stažnjevca, Ivanečke Željeznice i Gačica. Tri su kategorije i to: dječaci iz osnovne škole,  muški seniori i žene.

PRIJAVE:

DJEČACI IZ OSNOVNE ŠKOLE i ŽENE – 12:20 do 12:40 h –  početak turnira u 13:00 h

MUŠKI SENIORI – 15:20 do 15:40 h – početak turnira u 16:00 h

NAGRADE: Medalje za prva tri mjesta i diplome za svakog sudionika.