3. DJEČJE SEOSKE IGRE SALINOVEC 2017.

Datum objave: 17. 5. 2017.

Društvo za športsku rekreaciju Salinovec  organizira 3. Dječje seoske igre Salinovec 2017. u nedjelju 04.06.2017. godine sa početkom u 10:00 sati na travnatom igralištu nove škole u Salinovcu. Izuzetno smo ponosni što je inicijativa za igre došla od same djece što znači da smo im uspjeli usaditi ljubav prema starim sportovima kojima su se igrali njihovi pradjedovi i prabake.

Discipline na igrama su sljedeće:

  1. Skok u dalj sa mjesta
  2. Hodanje na štakama
  3. Nošenje košare na glavi
  4. Skakanje u vreći
  5. Vožnja živih tački
  6. Koturanje kotača bicikla

Treba napomenuti da se rangiraju posebno dječaci, a posebno djevojčice i to po dobnim skupinama od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda. Prijavljuje se za svaku disciplinu posebno i svaki rezultat se posebno boduje osim u vožnji živih tački gdje se nastupa u paru tj. nastupaju djevojčica i dječak zajedno.

Nagrade su za prva tri mjesta diplome.

Prijave na sam dan igara od 09:15 do 09:45 sati, ili prof. Kruno Poje mob: 0915277867 i tajnik DŠR Salinovec  Stjepan Četrtek mob: 0915883857