2. Dječje seoske igre Salinovec 2016.

Datum objave: 29. 5. 2016.

Društvo za športsku rekreaciju Salinovec je 29.05.2016. godine je organiziralo „ 2. Dječje seoske igre Salinovec 2016. „ sa početkom u 10:00 sati na travnatom igralištu nove škole u Salinovcu. Djeca su bila podijeljena u dvije dobne skupine i to od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda, te posebno djevojčice a posebno dječaci osim u vožnji živih tačaka gdje su sudjelovali u paru. U skupini od 1. do 4. razreda natjecalo se 15 djece, dok se u u dobnoj skupini od 5. do 8. razreda natjecalo 39 djece što ukupno iznosi 53 sudjelovanja djece na što smo izuzetno ponosni.
Rezultati po disciplinama su sljedeći:

SKOK SA MJESTA:

DJEVOJČICE OD 1. DO 4. RAZREDA           DJEVOJČICE OD 5. DO 8. RAZREDA
1. Ela Colarić                                                             1. Lana Mudri Brežni
2. Naka Friščić                                                          2. Marija Četrtek
3. Vida Grahek                                                          3. Lara Bubnjar

DJEČACI OD 1. DO 4. RAZREDA                    DJEČACI OD 5. DO 8. RAZREDA
1. Karlo Lukačić                                                         1. Dejan Strugar
2. David Varga                                                           2. Marin Mudri Brežni
3. Jan Hudoletnjak                                                   3. Filip Strugar

HODANJE NA ŠTAKAMA:

DJEVOJČICE OD 1. DO 4. RAZREDA             DJEVOJČICE OD 5. DO 8. RAZREDA
1. Ela Colarić                                                                 1. Veronika Matučec
2. _____________                                                  2. Iva Obrstar
3. ____________                                                     3. Maja Matučec
DJEČACI OD 1. DO 4. RAZREDA                      DJEČACI OD 5. DO 8. RAZREDA
1. ____________                                                      1. Marin Mudri Brežni
2. _____________                                                   2. Josip Ferić
3. ____________                                                      3. Leon Grahek

NOŠENJE KOŠARE NA GLAVI:

DJEVOJČICE OD 1. DO 4. RAZREDA                  DJEVOJČICE OD 5. DO 8. RAZREDA
1. Melanija Čaklec                                                           1. Mateja Čaklec
2. __________                                                             2. Iva Obrstar
3. ____________                                                        3. Veronika Matučec

DJEČACI OD 1. DO 4. RAZREDA                            DJEČACI OD 5. DO 8. RAZREDA
1. ___________                                                             1. Martin Četrtek
2. __________                                                               2. Krešimir Lukačić
3. ____________                                                          3. ______________

SKAKANJE U VREĆI:

DJEVOJČICE OD 1. DO 4. RAZREDA                      DJEVOJČICE OD 5. DO 8. RAZREDA
1. Ela Colarić                                                                        1. Veronika Matučec
2. Nika Friščić                                                                     2. Maja Matučec
3. ____________                                                            3. Lana Mesec

DJEČACI OD 1. DO 4. RAZREDA                               DJEČACI OD 5. DO 8. RAZREDA
1. David Varga                                                                       1. Marin Mudri Brežni
2. ___________                                                               2. Leon Grahek
3. ___________                                                                3. Josip Ferić

VOŽNJA ŽIVIH TAČAKA ( PAROVI ):

OD 1. DO 4. RAZREDA                                                     OD 5. DO 8. RAZREDA
1. Ela Colarić / David Varga                                              1. Maja Matučec / Filip Strugar
2. ___________________                                         2. Veronika Matučec / Marin Mudri Brežni
3. ___________________                                          3. Iva Obrstar / Josip Ferić

KOTURANJE KOTAČA BICIKLA:

DJEVOJČICE OD 1. DO 4. RAZREDA                           DJEVOJČICE OD 5. DO 8. RAZREDA
1. Melanija Čaklec                                                                  1. ______________
2. __________                                                                    2. ______________
3. ____________                                                               3. ______________

DJEČACI OD 1. DO 4. RAZREDA                                   DJEČACI OD 5. DO 8. RAZREDA
1. _____________                                                               1. Josip Ferić
2. _____________                                                              2. Krešimir Lukačić
3. _____________                                                              3. Leon Grahek